Úvod Nápověda Odkazy Kontakt Přihlášení
Horoskopy lásky

Horoskopy lásky

Osobní horoskopy

Numerologie

Láska dle barvy očí

© Horoskopy lásky,Partnerské horoskopy
Všechna práva vyhrazena.

Horoskop lásky - ukázka



Horoskop lásky
 
Horoskop - záhlaví 
 
1. osoba:

Jméno: Michaela Fischerová
Datum a čas: 19.6.1962, 0:35 UT-3:0
Místo: Rio de Janeiro
Systém domů: Placidus


2. osoba:

Jméno: Jan Novák
Datum a čas: 25.7.1967, 11:32 UT+1:0
Místo: Prešov
Systém domů: Placidus



Následující text je určen 1. osobě



Horoskop lásky
Slunce 2. osoby v 4. domě 1. osoby
Cítíte, že můžete vytvořit se svým partnerem opravdový domov, jež bude pro vás oba vhodným zázemím. Společně prožívané radosti jsou dvojnásobné, zatímco společně prožívané nepříjemnosti jsou poloviční. Vše vám usnadňuje vaše duševní spřízněnost. V rodinném životě se bude projevovat silná vitalita vašeho partnera, kterému zpětně dokážete poskytnout podporu.


Měsíc 2. osoby v 12. domě 1. osoby
Tato konstelace vytváří předpoklad k silnému emočnímu a intuitivnímu vztahu. Na podvědomé úrovni se navzájem ovlivňujete svými pocity, potřebami a náladami. Na svého partnera máte velký vliv a můžete jej v různých směrech stimulovat. Měli by jste se však navzájem více ujišťovat o své lásce a oboustranném uznání.


Merkur 2. osoby v 4. domě 1. osoby
Společně máte díky citlivosti vašeho partnera dobré vztahy s okolím i příbuznými. Váš partner je štědrý a otevřený, ale někdy také uzavřený. Bude mít tendence uspořádávat různá zájmová
2
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
setkání nebo setkání s přáteli či příbuznými. Spokojenost naleznete v rodinném životě a ve výchově dětí.


Venuše 2. osoby v 6. domě 1. osoby
Můžete spolu pracovat i podnikat v harmonii a sdílet své společné zájmy. Partner má kladný vliv na vaše zdraví, dokonce může mít určité léčitelské schopnosti, které by mohl dále rozvíjet. Dobře se vám bude také spolu relaxovat či meditovat.


Mars 2. osoby v 7. domě 1. osoby
Viz výklad oběma osobám.


Jupiter 2. osoby v 5. domě 1. osoby
Viz výklad oběma osobám.


Saturn 2. osoby v 1. domě 1. osoby
Váš partner má tendenci vás hodně ovlivňovat a pomáhat vám při rozvíjení vašich ambicí a sebejistoty. Naučí vás také efektivnějšímu hospodaření s penězi a lepšímu plánování budoucnosti. Jistě vám také poskytuje pocit jistoty a bezpečí.


Uran 2. osoby v 6. domě 1. osoby
Díky svému partnerovi se začínáte zajímat o zdraví, zdravý životní styl a přírodní prostředky. Je možné, že se spolu začnete zajímat také o jógu, meditace či alternativní medicínu.


Neptun 2. osoby v 8. domě 1. osoby
Tento vztah přináší oběma finanční zabezpečení. Měli by jste se však vyvarovat riskantních investic a hromadění zbytečností. Váš partner vám pomáhá rozvíjet fantazii a máte též společný zájem o tajemno, duchovno a neobvyklé věci.
3
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Pluto 2. osoby v 6. domě 1. osoby
Váš partner se vás bude snažit různým způsobem ovlivňovat. Může mít rozdílný pohled na vaše zaměstnání, na finance, na to jak o sebe pečujete a dokonce možná i na způsob jakým se oblékáte. Pokud vám toto ovlivňování vadí, zkuste si o těchto věcech rozumě promluvit, ale uvědomte si, že tak činí hlavně z ochranitelských důvodů, jelikož si myslí, že má za vás určitou zodpovědnost.


Slunce 2. osoby Konjunkce Venuše 1. osoby (orbis 0°28´)
Prožíváte spolu období radosti, zábavy a štěstí. Váš partner zvýrazňuje vaši osobnost, záříte štěstím prostoupeným láskou. Vaše city jsou stálé a silné, dáváte si navzájem obdiv a podporu. Máte podobné záliby a koníčky. Vaši společní přátelé váš vztah obdivují. Cítíte se spolu dobře a podporujete jeden druhého. Do budoucna se dá počítat s vylepšením vaší finanční situace. I v období štěstí však myslete na zajištění budoucích potřeb a nebuďte příliš lehkomyslní.


Měsíc 2. osoby Sextil Mars 1. osoby (orbis 1°29´)
Jste k sobě silně přitahováni, vaše společná energie je obrovská. Partner dokáže správně tuto pozitivní energii nasměrovat. Přestože jsou vaše povahy rozdílné, dokážete tohoto rozdílu dobře využít a vzájemně se doplňovat. Tato konstelace je velmi příznivá také pro platonický vztah a pro obchodní či pracovní spolupráci.


Merkur 2. osoby Opozice Měsíc 1. osoby (orbis 2°34´)
Vedete spolu dlouhé řeči a svých záměrech a cílech ve společném životě, aby jste se dohodli a tolerovali své poněkud odlišné způsoby chování a řeči. Váš partner je ten rychlejší, netrpělivější a výmluvnější. Vy se spíše vyjadřujete úsporně, nedáváte najevo každou svou myšlenku, jste zadumanější a rozvážnější. Jde-li vám na nervy časté přetřásání tématu z různých stran vaším partnerem, zkuste třeba začít aktivněji hovořit také vy a pokuste se partnera v projednávané věci jasněji podpořit. Oba tyto způsoby komunikace mají své přednosti, nejlepší bude je správně, se vzájemnou tolerancí spojit dohromady.


Merkur 2. osoby Sextil Mars 1. osoby (orbis 2°13´)
Spolu dokážete cokoliv. Máte ohromný potenciál energie spojený s dobrými nápady a
4
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
organizačními schopnostmi. Váš partner vás dokážete podporovat a povzbuzovat, ale zároveň také usměrňovat vaši impulzivitu a určitou netrpělivost. Umíte se navzájem inspirovat, máte spolu dostatek nadšení, energie, odvahy a vynalézavosti.


Merkur 2. osoby Trigon Jupiter 1. osoby (orbis 0°59´)
Jdete společným životem s veselou myslí a dobrou náladou. Optimismus dodává váš partner a vy se snažíte napomáhat v realizaci jeho snů a podporujete rozvoj jeho osobnosti stejně jako on vaší. Na většině věcí se shodnete bez problémů, ať jde o náboženství, výchovu, právo či cestování. Pokud se v něčem neshodnete, dokážete věc řešit s porozuměním a humorem a vše se snažíte důkladně promyslet.


Merkur 2. osoby Trigon Neptun 1. osoby (orbis 2°23´)
Pravděpodobně je mezi vámi velmi silné duševní spojení a i kdyby jste si v něčem nerozuměli, instinktivně cítíte, jak to ten druhý myslí, a dosáhnete oboustranně přijatelného řešení. Ať se děje cokoli, můžete tohoto vcítění využít a lépe si porozumět. Vzájemně v sobě vzbuzujete inspiraci a posilujete bystrost vašeho myšlení. Pro lepší pohodu by ještě bylo vhodné nevšímat si příliš partnerova občasného ostrého sarkasmu, zbavit se přecitlivělosti a nechovat se tajnůstkářsky.


Venuše 2. osoby Kvadratura Merkur 1. osoby (orbis 1°24´)
Mohou vás čekat drobné neshody, zvláště pokud se nesnažíte mít navzájem dostatek pochopení jeden pro druhého. Někdy se zdá být obtížné sladit vaše odlišné názory, vyhnout se uspěchanosti, ale také překonat váhavost. Těmto neshodám se vyhnete, pokud se naučíte neměnit svého partnera, ale částečně přijmete jeho pohled, tak aby jste mohli svou energii zaměřit na společný cíl. Oprostěte se od podráždění, které ve vás může vaše odlišnost vyvolávat, přijměte partnera takového jaký je, vždyť pochopením jeho chápete i sebe a ostatní. Nesnažte se nic uspěchat, v tomto vztahu můžete hodně získat.


Venuše 2. osoby Opozice Jupiter 1. osoby (orbis 1°59´)
Přitahujete se svým protikladným chováním, které ovšem bez vzájemné tolerance může někdy narušovat váš vztah. Máte pravděpodobně odlišné vzdělání nebo vycházíte z rozdílného kulturního nebo náboženského zázemí. Je také možné, že máte rozdílný pohled na nakládání s financemi. Tyto neshody by však neměly mít vážnější důsledky pro váš vztah, zvláště pokud se
5
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
pokusíte být ke svému partnerovi více pozornější.


Venuše 2. osoby Sextil Neptun 1. osoby (orbis 0°35´)
Vaše city jsou hluboké, vaše náklonnost vznikla pravděpodobně díky některému z vašich společných zájmů. Těch máte hodně a mohou být v rozsahu od umění přes přírodu až k náboženství či okultním vědám. Váš vztah působí velmi harmonicky, dopřává vám prostor pro rozvíjení představivosti a vznešených myšlenek. Cokoli děláte společně, děláte s láskou. Vaše harmonie vyzařuje i navenek.


Venuše 2. osoby Konjunkce Pluto 1. osoby (orbis 2°39´)
Téměř žádná překážka váš vztah nedokáže trvale rozdělit, protože tato konstelace mezi vámi naznačuje silné karmické spojení. Jistě se mezi vámi nebo z vnějšku vyskytne mnoho překážek, ale budete se možná sami divit, jak je dokážete úspěšně překonávat. Mezi vámi je silná sexuální přitažlivost, jste k sobě přitahováni doslova jako magnety.


Mars 2. osoby Kvadratura Venuše 1. osoby (orbis 0°23´)
Negativa této konstelace je obvykle na začátku vztahu přehlížena, díky silné vzájemné přitažlivosti. Později se vám však váš partner může někdy jevit jako příliš impulzivní a zahleděný do sebe. Můžete jej také považovat za přehnaně sebejistého a dominantního. Předráždění z partnera by každopádně nemělo vést k nějakému boji mezi vámi. Snažte se mít ke svému partnerovi více trpělivosti a snížit svou vlastní přecitlivělost.


Jupiter 2. osoby Sextil Merkur 1. osoby (orbis 0°33´) Tato skvělá kombinace Jupitera s Merkurem poukazuje na vzájemnou podporu a vynikající spolupráci nejen v rámci partnerského vztahu. Dokážete jít společným životem s veselou myslí a dobrou náladou. Váš partner se snaží napomáhat v realizaci vašich snů. Navzájem se podporujete v optimistickém nahlížení na svět a v rozvoji svých osobností. Na většině věcí se shodnete bez problémů.
6
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Jupiter 2. osoby Opozice Saturn 1. osoby (orbis 1°36´)
Váš partner má bezpochyby velmi velkorysý přístup k záležitostem života a to vám je podnětem k poskytování dobrých rad a sdílení nahromaděných zkušeností. Oba máte vyvinutý smysl pro spravedlnost, čestné jednání a poctivost. Zkuste i vy přenést na sebe trochu bezstarostnosti svého partnera, díky němu pak můžete nahlédnout na život z té humornější stránky. Na oplátku polevte ve svých omezovacích tendencích a oceňte navzájem své dobré vlastnosti.


Jupiter 2. osoby Kvadratura Neptun 1. osoby (orbis 1°22´)
Pokuste se chovat méně vyhýbavě a nerozhodně a snažte se zbavit přecitlivělosti. Váš partner své občasné netaktní pravdivé poznámky nemyslí zle. Dávejte si pozor, aby jste se vzájemně nepodporovali v rozvíjení zlozvyků. Zaměřte se na splnění společných cílů, i když každý z vás bude pravděpodobně chtít cíle dosáhnout jinou cestou.


Saturn 2. osoby Kvadratura Měsíc 1. osoby (orbis 1°37´)
Váš partner u vás může svou zodpovědností vzbuzovat ustaranost a obavy, někdy vám také může přijít odtažitý. Je také možné, že do vztahu začne zasahovat nějaký příbuzný. Usmiřování ze společných nepříjemností váš vztah však bude paradoxně posilovat.


Saturn 2. osoby Sextil Merkur 1. osoby (orbis 0°37´)
V podstatě oceňujete, že je pro vás váš partner zdrojem poučení a že vám předává své znalosti a rady. Chápete, že se od něj naučíte více, a cítíte se dobře ve vztahu plném jistoty a stability. Ve vás je zase mnoho pozitivní energie a spolu pak máte navíc velký potenciál předvídavosti, věcnosti a vytrvalosti.


Saturn 2. osoby Sextil Saturn 1. osoby (orbis 1°41´)
Viz výklad obou osobám.
7
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Následující text je určen 2. osobě



Slunce 1. osoby v 9. domě 2. osoby
Široké zájmy vaší partnerky, především z oblasti filozofie a kultury rozšiřují vaše obzory. Vy ji zase dokážete správně ocenit a povzbuzovat. Můžete spolu mluvit o čemkoli a vždy zajímavě. Naplnění naleznete také ve společném cestování.


Měsíc 1. osoby v 3. domě 2. osoby
Vaše partnerka má jistě silnou vůli a také umělecké nadání. Můžete ji pomoci v pracovních i v jiných záležitostech. Svou citlivostí vám otvírá cestu k lepšímu pochopení okolního světa. Měli by jste však oba více komunikovat s vaším okolím či rodinou.


Merkur 1. osoby v 8. domě 2. osoby
Vaše partnerka vám pomůže realizovat vaše myšlenky a nápady. Je možné, že ačkoli v práci dosahuje uznání, vaše přání se jí daří těžko uhodnout. Pokuste se svá přání a potřeby vyjadřovat více přímo, zvýší se tím vaše spokojenost a předejdete různým nedorozuměním.


Venuše 1. osoby v 10. domě 2. osoby
Vaše družka je nejen přátelská, oblíbená, ale také uznávaná. Díky ní dosáhnete rovněž vlastních úspěchů. Spojuje vás zájem o zábavu, kulturu a umění. Uspokojení naleznete ve veřejné práci nebo v práci pro dobro druhých.


Mars 1. osoby v 7. domě 2. osoby
Viz výklad oběma osobám.


Jupiter 1. osoby v 5. domě 2. osoby
Viz výklad oběma osobám.
8
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Saturn 1. osoby v 4. domě 2. osoby
Vaše partnerka má silný smysl pro zodpovědnost, poněkud však jiného druhu než máte vy. Někdy vám tato zodpovědnost může přijít až přehnaná, u vaší družky se může projevit určitá necitlivost k vašim potřebám. Bude však svědomitě a nad svůj rámec plnit partnerské povinnosti.


Uran 1. osoby v 10. domě 2. osoby
Názor na to, jak vykonávat společnou práci budete mít každý z vás poněkud jiný. V některých případech se budete při této společné práci vhodně doplňovat, jindy však bude lepší, aby jste prováděli práci samostatně. Vložíte do ní svou osobitost a originalitu a následně v ní naleznete uspokojení a radost. Musíte také počítat s tím, že vaše partner bude mít pravděpodobně také jiný názor na vaše zaměstnání než vy.


Neptun 1. osoby v 1. domě 2. osoby
Partnerka vám předkládá své ideální představy o vás. Vaše mysl je s ní psychicky propojena, vzájemně na vás působí vaše nálady a pocity. Pokud však někdy nemáte dobrou náladu, nepřipisujte své partnerce za toto vinu. Společně naleznete uspokojení v hudbě a ostatním umění.


Pluto 1. osoby v 11. domě 2. osoby
Při rozporech a roztržkách se snažte nalézt společné řešení a problémy neodkládat do budoucna. Jistě je zde něco, o čem nechcete hovořit, ale mělo by to být vyřešeno. Díky své partnerce si uvědomujete podvědomou touhu po změně. Můžete změnit okruh přátel nebo přehodnotit seznam svých cílů.


Měsíc 1. osoby Opozice Merkur 2. osoby (orbis 2°34´)
Vaše silná psychická propojenost se někdy může negativně ukázat jako přehnaná vnímavost ke vzájemným náladám, což má pak za následek velmi emotivní reakce. V těchto situacích musíte mezi vámi počítat se zhoršenou komunikací.
9
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Měsíc 1. osoby Trigon Venuše 2. osoby (orbis 0°23´)
Máte mnoho společného a tato kladná vibrace bude působit příznivě i v případě občasných rozporů a roztržek. Mezi vámi je hluboká láska a oddanost. Většinou budete navzájem přívětiví, pozorní a budete cítit vzájemnou oddanost. Můžete se s radostí věnovat zábavám, umění, cestování i jakékoli tvorbě. Spolu je vám prostě dobře.


Měsíc 1. osoby Kvadratura Saturn 2. osoby (orbis 1°37´)
Vy plánujete a vaše partnerka sní. Není to jediný rozdíl mezi vámi, ale docela vystihuje podstatu. Vaší partnerce je většinou proti mysli podřizovat se požadavkům a omezením vámi stanoveným. Pokud zmírníte omezování a projevíte více vřelosti, vašemu vztahu to jen pomůže.


Merkur 1. osoby Kvadratura Venuše 2. osoby (orbis 1°24´)
Tím, že jste každý trochu jiný, se pokoušíte navzájem své názory nutit svému protějšku. Nereagujte podrážděně, když vidíte jak se vás vaše partnerka pokouší měnit, vy se chováte podobným způsobem. Oprostěte se od podráždění a zaměřte se na váš společný cíl.


Merkur 1. osoby Sextil Jupiter 2. osoby (orbis 0°33´)
Tato vibrace je velmi pozitivní. Umíte navzájem podporovat své charaktery a jste si oporou. Neshody a hádky nebývají dlouhé ani vážné. Ve všem vám pomáhá vaše společná láska.


Merkur 1. osoby Sextil Saturn 2. osoby (orbis 0°37´)
Jste pro svou partnerku zdrojem poučení a dokážete ji předávat své zkušenosti a rady. Váš vztah je dobře zásoben jistotou a stabilitou. Z vašich občasných problémů vás vaše partnerka vždy spolehlivě vytáhne. Má k tomu dostatek energie a nechybí ji ani předvídavost, věcnost a vytrvalost.


Venuše 1. osoby Konjunkce Slunce 2. osoby (orbis 0°28´)
Vaše partnerka je pro vás velmi přitažlivá, společenství s ní je plné lásky, štěstí oddanosti a
10
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
porozumění. Navzájem se inspirujete a doplňujete. Jste rádi, že můžete být spolu a budete spokojeni i v případném rodinném životě.


Venuše 1. osoby Kvadratura Mars 2. osoby (orbis 0°23´)
V toto vztahu hraje důležitou roli sexualita. Vaší partnerce se někdy zdáte dosti impulzivní, vám zase může vadit její přecitlivělost. V milostném nebo manželském stavu se často projevuje žárlivost a v některých případech také opakované rozchody a návraty. Žárlivost je v menší míře přirozená, ale ve větší může vztah poškozovat. Pokuste jí tedy udržet v rozumných mezích.


Mars 1. osoby Sextil Měsíc 2. osoby (orbis 1°29´)
Určitě cítíte, jak ohromnou energii spolu máte. Dokážete všechno přímo a hladce uskutečnit. Cítíte se lepší a výkonnější. Napadají vás skvělé myšlenky a cítíte, že v jejich realizaci vám nic nezabrání. Vaše silná přitažlivost vám dává pocit sounáležitosti a energie neodolatelnou vášeň. Jistěže jste rozdílní, ale báječně se doplňujete a své rozdílnosti chápete.


Mars 1. osoby Sextil Merkur 2. osoby (orbis 2°13´)
Možná již cítíte, že spolu dokážete cokoliv. Máte ohromný potenciál energie spojený s dobrými nápady a organizačními schopnostmi. Dokážete se navzájem inspirovat a povzbuzovat. Vaše partnerka vám dává podporu k lepšímu sebevyjádření a růstu, zatímco vy dokážete svou partnerku trochu usměrnit a mírnit její impulzivitu.


Jupiter 1. osoby Trigon Merkur 2. osoby (orbis 0°59´)
Partnerka zvyšuje vaši ctižádostivost, dokáže vás podpořit i v rozvoji vaší osobnosti. Podporuje vás v touze po uskutečňování vašich cílů, vynalézavosti a učení. Vy svou partnerku zase podporujete v jejím uměleckém nadání a v kulturních zájmech.


Jupiter 1. osoby Opozice Venuše 2. osoby (orbis 1°59´)
Při neshodách se snažte být oboustranně více tolerantní. V těchto situacích pro vás bývá obtížná přímost vaší partnerky. Myslete na to, že je to pro ni přirozené a normální, očekává reakci věcnou, ne ublíženou. Jistěže by bylo lepší, kdyby byla diplomatičtější, ale vy zase naopak
11
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
musíte přidat na upřímnosti a otevřeném vyjadřování svých přání a pocitů.


Saturn 1. osoby Opozice Jupiter 2. osoby (orbis 1°36´)
Určitě máte vyvinutý smysl pro spravedlnost, čestné jednání a poctivost. Společných financí by měl být dostatek, ale dávejte si pozor na zbytečné utrácení za zbytečnosti a s tím spojené hromadění věcí. Svou partnerku asi svou bezstarostností nenakazíte, ale můžete ji pomoci s pochopením života z té humornější stránky.


Saturn 1. osoby Sextil Saturn 2. osoby (orbis 1°41´)
Viz výklad oběma osobám.


Neptun 1. osoby Trigon Merkur 2. osoby (orbis 2°23´)
Pravděpodobně je mezi vámi velmi silné duševní spojení a i kdyby jste si v něčem nerozuměli, instinktivně cítíte, jak to ten druhý myslí, a dosáhnete oboustranně přijatelného řešení. Ať se děje cokoli, můžete tohoto vcítění využít a lépe si porozumět. Vaše partnerka ve vás vzbuzuje inspiraci a posiluje bystrost vašeho myšlení. Pro ještě lepší pohodu by ještě bylo vhodné ulámat hroty sarkasmu a vyjadřovat své názory mírněji.


Neptun 1. osoby Sextil Venuše 2. osoby (orbis 0°35´)
Seznámili jste se pravděpodobně díky vašim společným zájmům či práci. Máte dostatek taktnosti a ohleduplnosti nejen k sobě, ale i k ostatním lidem. Spojuje vás láska k hudbě a přírodě. Zajímáte se možná také o ekologii a alternativní vědy.


Neptun 1. osoby Kvadratura Jupiter 2. osoby (orbis 1°22´)
V tomto případě si jen dávejte pozor, aby jste se vzájemně nepodporovali k rozvíjení nějakých zlozvyků či závislostí. Bylo by vhodné také zmírnit či vypustit své občasné netaktní pravdivé poznámky adresované partnerce; je hodně citlivá a dotkly by se ji. Nemějte své družce za zlé občasné nerozhodné či vyhýbavé chování, nejde o žádné tajnosti, je to její přirozené chování.
12
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Pluto 1. osoby Konjunkce Venuše 2. osoby (orbis 2°39´)
Patříte k sobě a nic s tím nenaděláte. I kdyby to bylo kdovíjak nemožné, přes veškeré překážky se dokážete radovat ze vzájemné spřízněnosti. K neshodám mezi vámi dvěma může dojít, ale žádná z nich není trvalá a nepřekonatelná. Oceňujete, že vám vaše partnerka pomáhá rozvíjet osobnost a podněcuje vaši vynalézavost.



Následující text je oběma osobám:



Mars 1. osoby v 7. domě 2. osoby a Mars 2. osoby v 7. domě 1. osoby
Někdy vám oběma může vadit, že ve vašem vztahu nemáte vždy navrch. Zkuste jasněji vyjadřovat svá přání a pocity, naučte se lépe naslouchat jeden druhému a být k sobě více tolerantní, jinak se může stát toto chování zdrojem konfliktů. Pro vztah by nebylo dobré, kdyby ustupoval stále tentýž z vás, proto se musíte naučit ustupovat oba. V tomto vztahu je silná sexuální přitažlivost a hraje zde důležitou roli intelekt.


Jupiter 1. osoby v 5. domě 2. osoby a Jupiter 2. osoby v 5. domě 1. osoby
Konstelace je obecně velmi příznivá a charakterizuje vztah plný lásky a porozumění. Vzájemně o sebe pečujete a snažíte si navzájem vyhovět. Vyvarujte se však sázení, či jiným hazardním hrám. Společné soužití obohatí účast na kulturních akcích a zahraničních cestách.


Saturn 2. osoby Sextil Saturn 1. osoby (orbis 1°41´)
Tato vibrace naznačuje dlouhý a pevný vztah plný odpovědnosti a vytrvalosti. Jste v mnoha věcech rozdílní, ale tím jak se dobře doplňujete, dokážete jít stejným směrem a máte stejné cíle,
13
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
se vám odkrývají ohromné možnosti. Stačí jich jen využít.


Poloha planet: Michaela Fischerová
Slunce: 27 BL 23
Měsíc: 10 KO 50
Merkur: 11 BL 50 R
Venuše: 2 LE 16
Mars: 15 BÝ 38
Jupiter: 12 RY 25
Saturn: 10 VO 46 R
Uran: 27 LE 19
Neptun: 11 ŠT 01 R
Pluto: 7 PA 46
Vzest. uzel: 11 LE 03 R
Sest. uzel: 11 VO 03 R
Černá Luna: 25 PA 58
Ceres: 3 RA 57
Pallas: 21 BÝ 51
Juno: 0 RA 40
Vesta: 10 RA 04
Chiron: 9 RY 49 R



Poloha planet: Jan Novák
Slunce: 1 LE 48 (v IV nativního horoskopu)
Měsíc: 17 RY 08 (v XII nativního horoskopu)
Merkur: 13 RA 25 (v IV nativního horoskopu)
Venuše: 10 PA 26 (v VI nativního horoskopu)
Mars: 2 ŠT 40 (v VII nativního horoskopu)
Jupiter: 12 LE 23 (v V nativního horoskopu)
Saturn: 12 BE 27 R (v I nativního horoskopu)
Uran: 21 PA 40 (v VI nativního horoskopu)
Neptun: 21 ŠT 35 R (v VIII nativního horoskopu)
Pluto: 18 PA 47 (v VI nativního horoskopu)
Vzest. uzel: 2 BÝ 26 R (v I nativního horoskopu)
Sest. uzel: 2 ŠT 26 R (v VII nativního horoskopu)
Černá Luna: 23 BE 26 (v I nativního horoskopu)
Ceres: 15 LE 14 (v V nativního horoskopu)
Pallas: 16 RA 08 (v IV nativního horoskopu)
Juno: 5 PA 46 (v V nativního horoskopu)
Vesta: 20 ŠT 28 (v VIII nativního horoskopu)
Chiron: 28 RY 31 R (v XII nativního horoskopu)
14
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Poloha domů: Michaela Fischerová
I: 6 BE 46
II: 5 BÝ 47
III: 6 BL 04
IV: 6 RA 45
V: 7 LE 38
VI: 8 PA 07
VII: 6 VÁ 46
VIII: 5 ŠT 47
IX: 6 ST 04
X: 6 KO 45
XI: 7 VO 38
XII: 8 RY 07
ASC: 6 BE 46
MC: 6 KO 45
Vertex: 15 RA 00
Antivertex: 15 KO 00


Poloha domů: Jan Novák
I: 23 VÁ 09 (v VII nativního horoskopu)
II: 19 ŠT 49 (v VIII nativního horoskopu)
III: 22 ST 41 (v IX nativního horoskopu)
IV: 29 KO 44 (v X nativního horoskopu)
V: 4 RY 04 (v XI nativního horoskopu)
VI: 1 BE 33 (v XII nativního horoskopu)
VII: 23 BE 09 (v I nativního horoskopu)
VIII: 19 BÝ 49 (v II nativního horoskopu)
IX: 22 BL 41 (v III nativního horoskopu)
X: 29 RA 44 (v IV nativního horoskopu)
XI: 4 PA 04 (v V nativního horoskopu)
XII: 1 VÁ 33 (v VI nativního horoskopu)
ASC: 23 VÁ 09 (v VII nativního horoskopu)
MC: 29 RA 44 (v I nativního horoskopu)
Vertex: 17 BÝ 45 (v II nativního horoskopu)
Antivertex: 17 ŠT 45 (v VIII nativního horoskopu)
15
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Aspekty Slunce 2. osoby s planetami 1. osoby
Decil Slunce, orbis 1°34´
Kvartinovil Měsíc, orbis 0°57´
Septil Merkur, orbis 1°02´
Konjunkce Venuše, orbis 0°28´
Decil Pluto, orbis 0°01´
Triseptil MC, orbis 0°57´
Kvintil Pallas, orbis 2°03´
Polosextil Juno, orbis 1°07´
Bikvintil Chiron, orbis 2°00´


Paralely a kontraparalely
Šířková paralela Slunce, orbis 0°00´
Šířková paralela Vesta, orbis 0°13´
Deklinační kontraparalela Měsíc, orbis 0°46´
Deklinační paralela Merkur, orbis 0°30´
Deklinační paralela Venuše, orbis 0°41´


Aspekty Měsíce 2. osoby s planetami 1. osoby
Seskvikvadrát Venuše, orbis 0°08´
Sextil Mars, orbis 1°29´
Decil Saturn, orbis 0°21´
Kvartinovil Uran, orbis 0°11´
Bikvintil Vzest. uzel, orbis 0°04´
Decil Sest. uzel, orbis 0°04´
Kvartinovil DSC, orbis 0°21´
Kvintil MC, orbis 1°37´
Tredecil IC, orbis 1°37´
Trigon Vertex, orbis 2°07´
Sextil Antivertex, orbis 2°07´
Tredecil Ceres, orbis 1°10´


Paralely a kontraparalely
Aspekty Merkura 2. osoby s planetami 1. osoby
Opozice Měsíc, orbis 2°34´
Polosextil Merkur, orbis 1°34´
Sextil Mars, orbis 2°13´
16
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Trigon Jupiter, orbis 0°59´
Triseptil Saturn, orbis 1°21´
Semikvadratura Uran, orbis 1°05´
Trigon Neptun, orbis 2°23´
Kvintil Černá Luna, orbis 0°33´
Konjunkce Vertex, orbis 1°35´
Opozice Antivertex, orbis 1°35´
Septil Pallas, orbis 0°33´


Paralely a kontraparalely
Deklinační kontraparalela Měsíc, orbis 0°51´
Deklinační paralela Venuše, orbis 0°55´
Deklinační paralela Pluto, orbis 0°30´


Aspekty Venuše 2. osoby s planetami 1. osoby
Kvintil Slunce, orbis 1°03´
Trigon Měsíc, orbis 0°23´
Kvadratura Merkur, orbis 1°24´
Novil Venuše, orbis 1°50´
Opozice Jupiter, orbis 1°59´
Kvinkunx Saturn, orbis 0°20´
Sextil Neptun, orbis 0°35´
Konjunkce Pluto, orbis 2°39´
Polosextil Vzest. uzel, orbis 0°37´
Kvinkunx Sest. uzel, orbis 0°37´
Triseptil ASC, orbis 0°20´
Tredecil Pallas, orbis 0°34´
Kvintil Juno, orbis 2°14´
Sextil Vesta, orbis 0°21´
Opozice Chiron, orbis 0°37´
Novil Bod štěstí, orbis 0°12´


Paralely a kontraparalely
Šířková kontraparalela Měsíc, orbis 0°14´
Šířková kontraparalela Neptun, orbis 0°25´
Šířková kontraparalela Ceres, orbis 0°02´
Deklinační kontraparalela Jupiter, orbis 0°35´
17
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Aspekty Marsu 2. osoby s planetami 1. osoby
Kvadratura Venuše, orbis 0°23´
Binovil Vzest. uzel, orbis 1°36´
Triseptil ASC, orbis 0°06´
Decil Černá Luna, orbis 0°42´
Tredecil Vertex, orbis 0°20´
Kvintil Antivertex, orbis 0°20´
Trigon Ceres, orbis 1°16´
Kvartinovil Pallas, orbis 0°48´
Trigon Juno, orbis 1°59´


Paralely a kontraparalely
Šířková paralela Mars, orbis 0°27´
Šířková paralela Jupiter, orbis 0°03´
Šířková kontraparalela Uran, orbis 0°25´
Deklinační kontraparalela Uran, orbis 0°10´


Jupiterovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Semikvadratura Slunce, orbis 0°00´
Kvinkunx Měsíc, orbis 1°33´
Sextil Merkur, orbis 0°33´
Kvinkunx Jupiter, orbis 0°02´
Opozice Saturn, orbis 1°36´
Kvadratura Neptun, orbis 1°22´
Konjunkce Vzest. uzel, orbis 1°19´
Opozice Sest. uzel, orbis 1°19´
Bikvintil MC, orbis 0°22´
Decil IC, orbis 0°22´
Semikvadratura Černá Luna, orbis 1°25´
Triseptil Antivertex, orbis 1°22´
Novil Ceres, orbis 1°33´
Binovil Pallas, orbis 0°31´
Novil Juno, orbis 1°42´
Undecil Vesta, orbis 0°18´
Triseptil Chiron, orbis 1°25´


Paralely a kontraparalely
Šířková kontraparalela Mars, orbis 0°04´
18
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Šířková kontraparalela Saturn, orbis 0°00´
Šířková paralela Uran, orbis 0°06´
Šířková paralela Vesta, orbis 0°24´
Deklinační kontraparalela Saturn, orbis 0°27´


Saturnovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Kvintil Slunce, orbis 2°55´
Kvadratura Měsíc, orbis 1°37´
Sextil Merkur, orbis 0°37´
Tredecil Venuše, orbis 1°48´
Polosextil Jupiter, orbis 0°02´
Sextil Saturn, orbis 1°41´
Seskvikvadrát Uran, orbis 0°08´
Kvinkunx Neptun, orbis 1°26´
Bikvintil Pluto, orbis 1°18´
Trigon Vzest. uzel, orbis 1°24´
Sextil Sest. uzel, orbis 1°24´
Kvadratura Vertex, orbis 2°32´
Kvadratura Antivertex, orbis 2°32´
Binovil Ceres, orbis 1°29´
Novil Pallas, orbis 0°35´
Binovil Juno, orbis 1°47´
Kvadratura Vesta, orbis 2°23´


Paralely a kontraparalely
Šířková kontraparalela Měsíc, orbis 0°00´
Šířková kontraparalela Ceres, orbis 0°11´


Uranovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Tredecil Měsíc, orbis 1°09´
Novil Vzest. uzel, orbis 0°36´
Kvintil IC, orbis 2°54´
Trigon Pallas, orbis 0°11´
Binovil Juno, orbis 0°59´
Kvintil Vesta, orbis 0°24´


Paralely a kontraparalely
Šířková kontraparalela Mars, orbis 0°02´
19
Horoskop - zápatí 
yr>
Horoskop - záhlaví
Šířková kontraparalela Jupiter, orbis 0°21´
Šířková kontraparalela Saturn, orbis 0°06´
Šířková paralela Uran, orbis 0°00´
Deklinační kontraparalela Chiron, orbis 0°50´


Neptunovy aspekty 2. osoby s planetami 1. osoby
Bikvintil Slunce, orbis 0°12´
Kvartinovil Merkur, orbis 0°15´
Tredecil Venuše, orbis 1°18´
Binovil Saturn, orbis 0°48´
Kvintil Pluto, orbis 1°48´
Biseptil Vzest. uzel, orbis 1°28´
Binovil Sest. uzel, orbis 0°31´
Seskvikvadrát ASC, orbis 0°11´
Semikvadratura DSC, orbis 0°11´
Semikvadratura MC, orbis 0°10´
Seskvikvadrát IC, orbis 0°10´
Seskvikvadrát Ceres, orbis 2°37´
Opozice Pallas, orbis 0°16´
Tredecil Chiron, orbis 0°13´
Undecil Bod štěstí, orbis 0°38´


Paralely a kontraparalely
Šířková paralela Venuše, orbis 0°09´
Šířková paralela Neptun, orbis 0°03´
Deklinační paralela Saturn, orbis 0°22´


Aspekty Pluta 2. osoby s planetami 1. osoby
Binovil Slunce, orbis 1°24´
Semikvadratura Venuše, orbis 1°30´
Bikvintil Saturn, orbis 2°01´
Septil Neptun, orbis 1°13´
Decil Vzest. uzel, orbis 1°43´
Bikvintil Sest. uzel, orbis 1°43´
Tredecil MC, orbis 0°02´
Kvintil IC, orbis 0°02´
Kvintil Ceres, orbis 2°50´
Binovil Juno, orbis 1°53´
20
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Undecil Bod štěstí, orbis 0°33´


Paralely a kontraparalely
Deklinační kontraparalela Saturn, orbis 0°23´


Aspekty vzestupného uzlu 2. osoby s planetami 1. osoby
Novil Merkur, orbis 0°36´
Kvadratura Venuše, orbis 0°10´
Septil Jupiter, orbis 0°58´
Binovil Saturn, orbis 1°40´
Binovil Sest. uzel, orbis 1°23´
Triseptil DSC, orbis 0°19´
Bikvintil Černá Luna, orbis 0°28´
Kvintil Vertex, orbis 0°33´
Tredecil Antivertex, orbis 0°33´
Sextil Ceres, orbis 1°30´
Sextil Juno, orbis 1°45´


Aspekty sestupného uzlu 2. osoby s planetami 1. osoby
Kvadratura Venuše, orbis 0°10´
Binovil Vzest. uzel, orbis 1°23´
Triseptil ASC, orbis 0°19´
Decil Černá Luna, orbis 0°28´
Tredecil Vertex, orbis 0°33´
Kvintil Antivertex, orbis 0°33´
Trigon Ceres, orbis 1°30´
Kvartinovil Pallas, orbis 0°34´
Trigon Juno, orbis 1°45´


Aspekty ASC 2. osoby s planetami 1. osoby
Binovil Venuše, orbis 0°52´
Tredecil Saturn, orbis 0°22´
Semikvadratura Pluto, orbis 0°23´
Kvintil Vzest. uzel, orbis 0°05´
Tredecil Sest. uzel, orbis 0°05´
Kvintil MC, orbis 1°36´
21
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Tredecil IC, orbis 1°36´
Binovil Antivertex, orbis 1°51´
Tredecil Ceres, orbis 1°11´
Kvinkunx Pallas, orbis 1°17´
Biseptil Vesta, orbis 1°04´
Seskvikvadrát Chiron, orbis 1°39´


Aspekty DSC 2. osoby s planetami 1. osoby
Biseptil Měsíc, orbis 0°19´
Novil Jupiter, orbis 0°43´
Kvintil Saturn, orbis 0°22´
Seskvikvadrát Pluto, orbis 0°23´
Tredecil Vzest. uzel, orbis 0°05´
Kvintil Sest. uzel, orbis 0°05´
Tredecil MC, orbis 1°36´
Kvintil IC, orbis 1°36´
Triseptil Černá Luna, orbis 1°11´
Binovil Vertex, orbis 1°51´
Kvintil Ceres, orbis 1°11´
Polosextil Pallas, orbis 1°17´
Semikvadratura Chiron, orbis 1°39´


Aspekty MC 2. osoby s planetami 1. osoby
Undecil Slunce, orbis 0°21´
Kvartinovil Měsíc, orbis 1°05´
Semikvadratura Merkur, orbis 2°54´
Konjunkce Venuše, orbis 2°31´
Kvintil Mars, orbis 2°06´
Seskvikvadrát Jupiter, orbis 2°19´
Biseptil Neptun, orbis 0°43´
Novil Pluto, orbis 1°58´
Polosextil Juno, orbis 0°55´
Binovil Bod štěstí, orbis 0°28´
22
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Aspekty IC 2. osoby s planetami 1. osoby
Seskvikvadrát Merkur, orbis 2°54´
Opozice Venuše, orbis 2°31´
Semikvadratura Jupiter, orbis 2°19´
Binovil Neptun, orbis 1°16´
Bikvintil Pluto, orbis 2°01´
Triseptil Ceres, orbis 0°12´
Kvinkunx Juno, orbis 0°55´
Kvartinovil Vesta, orbis 0°19´
Novil Chiron, orbis 0°04´


Aspekty Černé Luny 2. osoby s planetami 1. osoby
Biseptil Měsíc, orbis 0°36´
Novil Jupiter, orbis 1°00´
Kvintil Saturn, orbis 0°39´
Seskvikvadrát Pluto, orbis 0°40´
Tredecil Vzest. uzel, orbis 0°22´
Kvintil Sest. uzel, orbis 0°22´
Tredecil MC, orbis 1°19´
Kvintil IC, orbis 1°19´
Triseptil Černá Luna, orbis 1°27´
Binovil Vertex, orbis 1°34´
Kvintil Ceres, orbis 1°28´
Polosextil Pallas, orbis 1°34´
Semikvadratura Chiron, orbis 1°22´


Aspekty Vertexu 2. osoby s planetami 1. osoby
Novil Slunce, orbis 0°22´
Kvintil Venuše, orbis 2°31´
Konjunkce Mars, orbis 2°06´
Novil ASC, orbis 0°58´
Sextil Vertex, orbis 2°44´
Trigon Antivertex, orbis 2°44´
Semikvadratura Ceres, orbis 1°12´
Semikvadratura Juno, orbis 2°04´
Septil Vesta, orbis 1°19´
23
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Aspekty Antivertexu 2. osoby s planetami 1. osoby
Opozice Mars, orbis 2°06´
Binovil Uran, orbis 0°25´
Kvintil Pluto, orbis 2°01´
Novil DSC, orbis 0°58´
Septil Černá Luna, orbis 0°46´
Trigon Vertex, orbis 2°44´
Sextil Antivertex, orbis 2°44´
Seskvikvadrát Ceres, orbis 1°12´
Seskvikvadrát Juno, orbis 2°04´


Aspekty planetky Ceres 2. osoby s planetami 1. osoby
Semikvadratura Slunce, orbis 2°51´
Bikvintil Měsíc, orbis 1°35´
Kvadratura Mars, orbis 0°24´
Triseptil Jupiter, orbis 1°10´
Septil DSC, orbis 0°31´
Bikvintil MC, orbis 2°29´
Novil IC, orbis 1°30´
Novil Černá Luna, orbis 0°43´
Polosextil Vertex, orbis 0°14´
Kvinkunx Antivertex, orbis 0°14´
Novil Ceres, orbis 1°17´
Semikvadratura Juno, orbis 0°26´
Decil Vesta, orbis 0°50´
Triseptil Chiron, orbis 1°25´


Paralely a kontraparalely
Deklinační paralela Slunce, orbis 0°42´
Deklinační paralela Vesta, orbis 0°34´


Aspekty planetky Pallas 2. osoby s planetami 1. osoby
Decil Merkur, orbis 1°42´
Sextil Mars, orbis 0°29´
Triseptil Saturn, orbis 1°21´
24
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Novil Uran, orbis 1°11´
Septil Pluto, orbis 0°38´
Triseptil Sest. uzel, orbis 1°04´
Binovil DSC, orbis 0°38´
Kvintil Černá Luna, orbis 2°09´
Konjunkce Vertex, orbis 1°07´
Opozice Antivertex, orbis 1°07´


Paralely a kontraparalely
Deklinační paralela Pallas, orbis 0°17´


Aspekty Juna 2. osoby s planetami 1. osoby
Triseptil Saturn, orbis 0°59´
Konjunkce Pluto, orbis 1°59´
Triseptil Sest. uzel, orbis 1°16´
Kvinkunx ASC, orbis 0°59´
Polosextil DSC, orbis 0°59´
Trigon MC, orbis 0°58´
Sextil IC, orbis 0°58´
Septil Vertex, orbis 0°13´
Sextil Ceres, orbis 1°49´
Semikvadratura Bod štěstí, orbis 0°33´


Paralely a kontraparalely
Šířková paralela Mars, orbis 0°25´
Šířková paralela Saturn, orbis 0°21´
Šířková kontraparalela Uran, orbis 0°27´
Šířková kontraparalela Vesta, orbis 0°03´


Aspekty Vesty 2. osoby s planetami 1. osoby
Bikvintil Slunce, orbis 0°54´
Septil Měsíc, orbis 0°38´
Kvartinovil Merkur, orbis 1°21´
Tredecil Venuše, orbis 0°12´
Binovil Saturn, orbis 0°17´
Kvintil Pluto, orbis 0°42´
Binovil Sest. uzel, orbis 0°34´
Seskvikvadrát ASC, orbis 1°17´
25
Horoskop - zápatí 

Horoskop - záhlaví
Semikvadratura DSC, orbis 1°17´
Semikvadratura MC, orbis 1°16´
Seskvikvadrát IC, orbis 1°16´
Seskvikvadrát Ceres, orbis 1°31´
Opozice Pallas, orbis 1°23´
Tredecil Chiron, orbis 1°20´
Polosextil Bod štěstí, orbis 0°15´


Paralely a kontraparalely
Šířková kontraparalela Merkur, orbis 0°13´
Deklinační paralela Neptun, orbis 0°32´


Aspekty Chirona 2. osoby s planetami 1. osoby
Kvadratura Slunce, orbis 1°08´
Kvintil Merkur, orbis 1°19´
Semikvadratura Mars, orbis 2°07´
Semikvadratura Saturn, orbis 2°44´
Kvinkunx Uran, orbis 1°11´
Seskvikvadrát Neptun, orbis 2°29´
Kvartinovil Pluto, orbis 0°45´
Seskvikvadrát Vzest. uzel, orbis 2°27´
Semikvadratura Sest. uzel, orbis 2°27´
Binovil MC, orbis 1°45´
Opozice Černá Luna, orbis 2°33´
Tredecil Vertex, orbis 1°30´
Kvintil Antivertex, orbis 1°30´
Kvadratura Juno, orbis 2°09´
Biseptil Vesta, orbis 0°26´


Paralely a kontraparalely
Deklinační kontraparalela Chiron, orbis 0°09´












26
Horoskop - zápatí 






Aktualizace: 30.12.2009 14:35