Úvod Nápověda Odkazy Kontakt Přihlášení

Horoskopy lásky

Osobní horoskopy

Numerologie

Láska dle barvy očí

© Horoskopy lásky,Partnerské horoskopy
Všechna práva vyhrazena.

Osobní horoskop - ukázkaOsobní horoskop
 
Osobní horoskop - záhlaví 


Jméno: Petr Svoboda
Datum a čas: 17.1.1976, 0:51 UT+1:0
Místo: Přeštice
Systém domů: PlacidusDominantní rysy
Typ s vyrovnaným podílem extrovertních a introvertních rysů.


Slunce v 3. domě
Člověk chytrý, sdílný a zvídavý, živě komunikující, dobrý student i učitel s velkou zvídavostí. Seberealizace v praktické oblasti a technických oborech. Také v přírodovědě a všude tam, kde jde o předávání a shromažďování informací ústní nebo písemnou formou. Sourozenci, rodiče a přátelé budou tomuto zrozenci v mnohém nápomocni.


Slunce v Kozorohu
Člověk odpovědný, střízlivý, konkrétní, praktický, hospodárný, vytrvalý, plánovitý, s organizačními a diplomatickými schopnostmi, hlubokými myšlenkami, silnou vůlí a smyslem pro povinnost. Může však být i nadměrně ctižádostivý a neúprosný. Kozoroh je nejústupnější a nejtrpělivější znamení. Úspěchu dosahuje díky své velké píli a neúnavné pracovitosti. Přestože tento člověk může působit nenápadně, bez velkých ambicí, díky své houževnatosti dosáhne toho čeho chce. Práce a povolání obvykle vyplňují tomuto člověku většinu jeho času, což může negativně působit na partnerský vztah. Přestože nadřízení zrozenci nemusí být příliš nakloněni, nepodaří se jim zabránit jeho vzestupu na společenském žebříčku. Kozorohové nacházejí uplatnění jako vůdci v kolektivu, vědci, konstruktéři, obchodníci, ekonomové, účetní či umělci, ale také jako archeologové, architekti nebo badatelé.


Slunce Opozice Měsíc (orbis 2°40´)
Určitá nestálost a nerozhodnost může někdy bránit tomuto člověku správně volit mezi každodenními povinnostmi. Zrozenec by se měl naučit být více rozhodný a rázný.

2
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Slunce Opozice Saturn (orbis 3°48´)
Zrozenec by se neměl příliš omezovat, neměl by o sobě tolik pochybovat, ale naopak si více věřit a odstraňovat své zábrany. Měl by si ustanovit jasné cíle v životě, protože protichůdné touhy mu mohou přinášet komplikace.


Ascendent ve Váhách
Člověk vyrovnaný, mírný, zdvořilý, laskavý, jež nemá rád nepříjemnosti a spory. V myšlení samostatný. Má dobrou intuici a radost ze života. Je impulsivní, rychle se však uklidní. Může být ale i neopatrný, nedbalý na peníze a ovlivnitelný. Vyžaduje lásku a přátelství.


MC ve Lvu
Radost ze života, touha po slávě a cti, dobročinnost, pohostinnost, ale někdy i přílišná okázalost.


Descendent v Beranu
Životní partner bývá bojovný, impulsivní a upřednostňující spíše sebe sama. Na druhou stranu je však i čestný a oddaný. Zrozenec by se měl vyvarovat předčasnému uzavření manželství. V manželství, které bývá uzavřeno ve velmi mladém věku může totiž docházet k neshodám.


IC ve Vodnáři
Tento člověk se vyznačuje humanismem, neobvyklou láskou k lidstvu, hlubokým poznáním a duševní vyrovnaností.


2. dům ve Štíru
Existuje zde vysoká pravděpodobnost dědictví a dobrého věna.


3. dům ve Střelci
Nadání pro pedagogiku, práva a studium cizích jazyků. Úspěch možný v cizině nebo v práci související se zahraničním. V práci se tento člověk vyznačuje silnou samostatností a
3
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
podnikavostí.


5. dům v Rybách
V partnerském vztahu může nastat určité odříkání či tendence se obětovat, což však partner pravděpodobně příliš neocení.


6. dům v Beranu
Zrozenec vyhledává zaměstnání vyžadující sílu a energii a chce se stát úspěšný ve svém oboru. Při práci by však měl být více opatrný.


8. dům v Býku
Možné problémy s funkcí žláz s vnitřní sekrecí, kterým lze předejít například správnou výživou. Dědictví v podobě pozemků nebo nemovitostí.


9. dům v Blížencích
Díky radosti z cestování a překladatelskému a tlumočnickému talentu má velmi dobré předpoklady k úspěšné intelektuální práci v cizině. Někdy se však u tohoto člověka vyskytují problémy se soustředěním.


11. dům v Panně
Díky svému sociálnímu cítění a zájmu analyzovat mezilidské vztahy mívá zrozenec mnoho přátel, jak v zaměstnání, tak mimo něj.


12. dům ve Váhách
Tento člověk by se neměl bezhlavě pouštět do velkých sporů, které mohou mít za následek soudní pře, či jiné problémy.


Měsíc v 9. domě
Existuje zde silné náboženské cítění nebo filosofický idealismus. Patrná je zde také velká touha po neustálém vzdělávání, cestování a poznávání. Okolní svět je vnímám zejména skrze city. Dobrá fantazie, intuice a vnímavost, občas však i výstřednost.
4
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Měsíc v Raku
Citlivý a empatický člověk se smyslem pro rodinu, s potřebou intimity a důvěry. Je spořivý, družný, poměrně klidný, s dobrým pozorovacím talentem. Na druhou stranu ale i lehce ovlivnitelný. Citový vztah k domovu bývá velmi silný. Plodnost je obvykle velmi vysoká. Člověk s velmi kladným vztahem moři a vodě obecně. Díky své lásce k lidem mu vyhovuje práce na veřejnosti.


Měsíc Konjunkce Saturn (orbis 6°29´)
Do rodinného života bude mít tento člověk tendence začlenit aktivity spojené zejména se zájmem o filosofii a náboženství. Sklony k samotářství, neúnavná pracovitost. Opačnému pohlaví však může chybět určitý nedostatek spontánnosti. Uznání a vyniknutí obvykle přichází nejvíce ve stáří.


Merkur v 4. domě
Člověk manuálně zručný, s praktickými schopnosti /například při zařizování bytu/. Intelektuální pojetí duševního života, dobrá komunikace s okolím. Zájem o historii, tradice, domov a politiku, někdy také o sběratelství.


Merkur ve Vodnáři
Může být výborným psychologem, díky svému skvělému vcítění do ostatních a jejich vztahů. Nezávislé, originální, intuitivní, vynalézavé až geniální myšlení a vyjadřování. Skvělé abstraktní myšlení a značná tvořivost. Někdy také reformátorské snahy, neústupnost a výstřednost.


Merkur Kvadratura Uran (orbis 1°43´)
U zrozence se někdy vyskytuje přehnaná svéhlavost a impulzivnost. Tyto vlastnosti mu pak komplikují vztah k ostatním. Měl by se proto pokusit být i v těžkých situacích méně předrážděný, méně tvrdohlavý a více stálý.


Merkur Trigon Pluto (orbis 3°07´)
Silné dispozice k osvětlování záhad a nástrah. Vysoká duševní plodnost, kritičnost a smysl pro
5
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
spravedlnost. Dramatická osobnost s hlubokým vnitřním životem. Věci dokáže posuzovat ze široké perspektivy. Rychlé chápání a usuzování, bystrost, dar přesvědčovat a přemlouvat. Zájem o skryté věci a tajemno. Tato konstelace je příznivá pro povolání, například jako soudce, kriminalista či psycholog.


Venuše v 2. domě
Láska k hmotným záležitostem, umělecký talent, obvykle materiální a finanční blahobyt, schopnost užívat radostí života. Silné materialistické zaměření však může být na úkor duchovních věci.


Venuše ve Střelci
Optimistická, duchaplná, srdečná a vyrovnaná osoba se sebedůvěrou, láskou k cestování, dobrodružství a humoru. Člověk s touhou po svobodě. Umělecké sklony, časté cesty za zábavou či sportem. Cítí odpor proti všemu nespravedlivému a nízkému. Vyrovnané vášně, velkorysé myšlenky, v lásce by však mělo být více stálosti.


Venuše Opozice Mars (orbis 3°53´)
Zrozenec bývá velmi smyslný a eroticky zaměřený. Svou smyslnost by však měl držet na uzdě, jinak se nevyhne sporům s opačným pohlavím, které mohou mít i osudné následky. Díky rozporům mezi láskou a vášní pak může zraňovat ty, které miluje.


Venuše Trigon Jupiter (orbis 1°37´)
Čestnost, oblíbenost, přátelskost, optimismus, tolerance, dobré manželství, dvornost, jemné myšlení, pozemský úspěch, často příjmy z uměleckých povolání, někdy záliba v přepychu. Tento člověk dosáhne v životě velkého úspěchu.


Venuše Konjunkce Neptun (orbis 5°39´)
Půvab, inspirace v lásce, jemný vkus. Silná láska k bližnímu bývá často prožívána jako sen.

6
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Mars v 8. domě
Prosazování vlastních představ a názorů, energie využívána na shromažďování duchovního vlastnictví, silné sexuální zaměření. Myšlenky jsou soustředěny na otázky lásky, života a smrti. Důležitou roli hraje také majetek, zájem o duchovno, okultismus či magii, silná touha po potomcích a následovnících.


Mars v Blížencích
Člověk bojovný a pohotový, vždy snadno nalézá vhodný argument, může proto být velmi dobrým obchodníkem. Osoba velmi zvědavá, aktivita obvykle spojená s inteligencí. Přímý, kritický a vynalézavý duch.


Mars Sextil Jupiter (orbis 2°16´)
Činy provází štěstí. Ctižádostivost, rozhodnost, odvaha, nadšení, cílevědomost, odpovědnost, značná aktivita, přebytek energie, soutěživost, schopnost být vůdcem, láska ke sportu, dobré zdraví, úspěch v existenčním boji. Finanční poměry dobré, avšak často pro vlastní nešetrnost jen malé úspory.


Mars Opozice Neptun (orbis 1°45´)
Velká představivost, silná senzitivita, avšak s ní spojena také předrážděnost. Hledání nadpřirozena, vznětlivost, bohaté sexuální fantazie. Zrozenec by se měl vyvarovat závislostí, ke kterým má pravděpodobně sklony.


Mars Trigon Pluto (orbis 3°06´)
Zrozenec bere osud do vlastních rukou, chtěl by změnit svět kolem sebe. Má velmi mnoho energie, rozhodnou vůli, intenzivní vášně, ale někdy také nebere příliš ohled na ostatní a je přehnaně odvážný.


Jupiter v 6. domě
Naplnění lze nalézt v pomoci nemocným, starším, handicapovaným či v charitativní činnosti. Při práci by si měl ale dát pozor na nebezpečí z přepracování.


Jupiter v Beranu
7
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Nadšená, nezávislá, sebevědomá, statečná, ale někdy i egocentrická a impulsivní povaha, která má stálou snahu zlepšovat sebe sama. Umí dobře využívat životní příležitosti, úspěch se dostavuje brzy. Myšlení je spravedlivé, filosofické. Zrozenec má také vůdcovské kvality a organizační schopnosti.


Jupiter Trigon Neptun (orbis 4°01´)
Tato vibrace rozvíjí duchovnost, plodnost a okultní schopnosti. Účast v duchovních, filozofických či náboženských hnutích, služba lidstvu, altruismus, ušlechtilost, přívětivost, velkorysost, velké osobní kouzlo, přízeň osob druhého pohlaví, jemné mravy, někdy také léčitelské schopnosti.


Jupiter Opozice Pluto (orbis 5°23´)
Silná touha po materiálním zabezpečení, požitkářství a dobrodružnost. Za případné neúspěchy si zrozenec obvykle může sám.


Saturn v 9. domě
U zrozence může občas nastat zhoršená schopnost sebevyjádření a egocentričnost názorů. Je však velmi přemýšlivý, profesionálně ctižádostivý, s neustálou potřebou sebevzdělávání. Někdy se snaží získat uznání tím, že předvádí své vzdělání. Případné zábrany obvykle kompenzuje častým cestováním.


Saturn v Raku
Věrnost, citlivost, oddanost rodině a vlasti. Přísný a filozofický duch přitahovaný minulostí. Vhodné uplatnění nalezne jako archeolog, historik či archivář. Zrozenec někdy zbytečně trpí pocitem viny a sebelítostí. Hospodárnost, sklon moralizovat. Možné úspěchy v domácí práci nebo v realitách.


Uran v 1. domě
Neutuchající zápas o vlastní svobodu a nezávislost, které se však někdy obtížně prosazují. Originalita, nekonformnost, výstřednost, nápadná osoba milující změny.


Uran ve Štíru
8
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Nezkrotnost, silná vůle, neochvějná rozhodnost, pevný charakter, schopnost překonávat velké překážky, hledání nových přístupů, strategické nadání, silná sexualita.


Uran ve Štíru a v 1. domě
V tomto případě by se měl člověk vyvarovat nadměrné konzumaci alkoholu, ke které může mít tendence.


Neptun v 2. domě
Intuitivní hodnotový systém, někdy zbytečné pochybnosti o vlastní osobě a strach ze smyslových požitků.


Neptun ve Střelci
Bohatá fantazie, široké tvůrčí schopnosti. Tento člověk může mít i intenzivní vize do budoucnosti.


Neptun Sextil Pluto (orbis 1°21´)
Dobrodružnost, mohutná fantazie, neobyčejné až geniální myšlenky a sklony. Umělecká činnost.


Pluto v 12. domě
Intenzivní vnitřní život, snaha změnit svou osobu, zájem o psychoterapii, samotářství a dobrodružství.


Pluto ve Váhách
Zvýšený význam v životě hrají smlouvy.


Vzestupný uzel v 1. domě
Úspěch v povolání, dobrý osud, mnoho dětí.


Sestupný uzel v 7. domě
9
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Pozor na ztráty a spory způsobené nesprávně vybranými společníky.


Černá Luna v 6. domě
Dotyčný může reagovat na stres či přetížení psychosomatickým onemocněním jako je astma, ekzémy a podobě. Stresu by se měl vyvarovat, pomoci mu v tom může například meditování.


Černá Luna v Beranu
Živá osoba se silnou smyslností.


Poloha planet
Slunce: 25 KO 58
Měsíc: 23 RA 18
Merkur: 8 VO 34 R
Venuše: 18 ST 42
Mars: 14 BL 48 R
Jupiter: 17 BE 05
Saturn: 29 RA 47 R
Uran: 6 ŠT 51
Neptun: 13 ST 03
Pluto: 11 VÁ 42 R
Vzest. uzel: 18 ŠT 25 R
Sest. uzel: 18 BÝ 25 R
Černá Luna: 8 BE 30
Ceres: 29 BÝ 41 R
Pallas: 26 RY 27
Juno: 16 PA 34 R
Vesta: 3 BE 38
Chiron: 22 BE 32Poloha domů I: 26 VÁ 22
II: 23 ŠT 19
III: 26 ST 44
10
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
IV: 4 VO 17
V: 8 RY 27
VI: 5 BE 21
VII: 26 BE 22
VIII: 23 BÝ 19
IX: 26 BL 44
X: 4 LE 17
XI: 8 PA 27
XII: 5 VÁ 21
ASC: 26 VÁ 22
MC: 4 LE 17
Vertex: 23 BÝ 22
Antivertex: 23 ŠT 22


Poloha citlivých bodů
Bod osudu, ducha: 29 BE 03
Bod temperamentu: 13 VÁ 47
Bod altruismu: 3 ST 38
Bod iniciativy: 7 BL 32
Bod vzdělání: 5 LE 16
Bod otce, karmy: 22 BE 33
Bod rozumu: 15 KO 30
Bod nadání: 9 ST 18
Bod štěstí: 23 BE 41
Bod víry, důvěry, spolupráce: 11 BE 06
Bod potomstva: 0 BL 58
Bod odloučení: 4 ST 51
Bod synů: 2 VO 35
Bod povolání: 19 VÁ 53
Bod přátel: 12 RA 49
Bod překvapení: 6 BL 37
Bod obchodu: 8 ŠT 57
Bod cesty víry, důvěry: 11 BÝ 38
Bod umění: 16 ST 14
Bod uvolnění, štěstí: 20 BL 07
Bod citlivosti: 17 LE 51
Bod náchylnosti, vhodnosti: 5 BÝ 09
Bod astrologie, výstřednosti: 28 KO 05
Bod dotěrnosti: 21 ST 53
11
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Bod krásy, soukromého vlastnictví: 19 PA 06
Bod ženy, matky, dcery: 21 RY 46
Bod bezpečnosti: 6 PA 30
Bod hry a rozmanitosti u muže: 0 BÝ 16
Bod lásky a manželství: 27 BL 59
Bod vzrůstu investic: 15 RY 17
Bod perverze a okouzlení: 8 ST 13
Bod marnivosti, malichernosti, domýšlivosti: 2 ŠT 01
Bod vášně a destrukce: 15 RY 12
Bod paměti: 17 PA 53
Bod mysly a zručnosti muže: 2 RY 37
Bod zklamání a rozmanitost u ženy: 22 BE 28
Bod vyjednávání: 24 ST 06
Bod smrti, nemoci: 11 PA 23
Bod souvztažnosti, náhodné shody: 4 BL 20
Bod popularity: 28 BE 08
Bod dojmu: 17 KO 28
Bod nespravedlnosti: 20 RA 09
Bod pravdy: 4 KO 53
Bod osamělosti: 24 VO 45
Bod sporů: 28 LE 38
Bod dětí: 13 RA 40
Bod zisku: 6 BE 36
Bod sebevraždy: 0 RY 24
Bod tragédie, bratrské lásky: 0 BÝ 11
Bod ovlivnění, štěstí v manželství: 2 ŠT 51
Bod stability: 17 BE 35
Bod práce: 7 BL 27
Bod smrti, nemoci: 11 ST 21
Bod sourozenců: 9 VO 04
Bod šílené odvahy: 19 RA 19
Bod plachosti: 13 BL 06
Bod vyvržení, ztráty: 7 LE 14
Bod mylného výkladu: 9 VO 55
Bod originality: 24 RA 39
Bod marnotratnosti: 14 PA 31
Bod improvizace: 18 RY 24
Bod zábavy: 16 BÝ 08
Bod katastrofy: 3 VO 26
12
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Bod osobního šarmu: 20 PA 10
Bod zrady, šílenství: 13 PA 26
Bod podvodu: 16 RY 07
Bod věštění: 0 PA 51
Bod úplatkářství: 20 VÁ 43
Bod nechápavosti: 24 BE 36
Bod návštěvy: 22 BL 20
Bod výstrahy: 9 RY 38
Bod okultismu: 2 ST 34


Poloha stálic
Deneb Kaitos: 2 BE 14
Algenib: 8 BE 49
Sirrah: 14 BE 07
Baten Kaitos: 21 BE 33
Mirach: 0 BÝ 03
Sheratan: 3 BÝ 37
Hamal: 7 BÝ 18
Alamak: 13 BÝ 37
Menkar: 13 BÝ 58
Algol: 25 BÝ 49
Alcyone: 29 BÝ 38
Hyades: 5 BL 36
Aldebaran: 9 BL 26
Rigel: 16 BL 29
Bellatrix: 20 BL 36
Capella: 21 BL 30
Mintaka: 22 BL 01
Nath: 22 BL 13
Alnilam: 23 BL 08
Polaris: 28 BL 13
Betelgeuse: 28 BL 24
Alhena: 8 RA 45
Sirius: 13 RA 55
Canopus: 14 RA 37
Propus: 18 RA 37
Castor: 19 RA 54
Pollux: 22 RA 53
Procyon: 25 RA 27
13
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Praesepe: 7 LE 00
Asellus Borealis: 7 LE 12
Asellus Australis: 8 LE 22
Alfard: 26 LE 56
Regulus: 29 LE 29
Zosma: 10 PA 58
Denebola: 21 PA 16
Vindemiatrix: 9 VÁ 36
Algorab: 13 VÁ 06
Spica: 23 VÁ 29
Arcturus: 23 VÁ 51
Acrux: 11 ŠT 32
Alphecca: 11 ŠT 56
Kiffa Australis: 14 ŠT 44
Kiffa Borealis: 19 ŠT 01
Unuk Elhaia: 21 ŠT 42
Agena: 23 ŠT 29
Bungula: 29 ŠT 14
Acrab: 2 ST 50
Antares: 9 ST 25
Rastaban: 11 ST 36
Ras Alhague: 22 ST 06
Lesath: 23 ST 41
Sinistra: 29 ST 24
Vega: 14 KO 58
Deneb: 19 KO 27
Albireo: 0 VO 54
Altair: 1 VO 25
Giedi: 3 VO 28
Dabih: 3 VO 42
Deneb Algiedi: 23 VO 12
Sadalmelek: 3 RY 00
Fomalhaut: 3 RY 30
Deneb Adige: 5 RY 00
Achernar: 14 RY 56
Markeb: 23 RY 08
Scheat: 29 RY 01


Aspekty Slunce
14
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Opozice Měsíc, orbis 2°40´
Decil Venuše, orbis 1°16´
Binovil Jupiter, orbis 1°06´
Opozice Saturn, orbis 3°48´
Binovil Uran, orbis 0°52´
Semikvadratura Neptun, orbis 2°04´
Trigon Sest. uzel, orbis 7°33´
Kvadratura ASC, orbis 0°23´
Kvadratura DSC, orbis 0°23´
Kvintil Černá Luna, orbis 0°31´
Trigon Vertex, orbis 2°36´
Sextil Antivertex, orbis 2°36´
Sextil Pallas, orbis 0°28´


Paralely a kontraparalely
Šířková paralela Saturn, orbis 0°17´
Šířková paralela Uran, orbis 0°29´
Šířková paralela Ceres, orbis 0°29´
Šířková paralela Chiron, orbis 0°17´
Deklinační kontraparalela Saturn, orbis 0°37´
Deklinační paralela Neptun, orbis 0°46´


Aspekty s citlivými body
Biseptil bod temperamentu, orbis 0°11´
Septil bod odloučení, orbis 0°06´
Novil bod umění, orbis 0°15´
Bikvintil bod uvolnění, štěstí, orbis 0°09´
Decil bod mysly a zručnosti muže, orbis 0°38´
Undecil bod vyjednávání, orbis 0°07´


Aspekty se stálicemi
Kvintil Algenib, orbis 0°50´
Biseptil Hamal, orbis 0°40´
Tredecil Alamak, orbis 0°21´
Tredecil Menkar, orbis 0°00´
Trigon Algol, orbis 0°09´
Bikvintil Bellatrix, orbis 0°37´
Opozice Procyon, orbis 0°31´
Kvinkunx Alfard, orbis 0°57´
15
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Seskvikvadrát Zosma, orbis 0°00´
Biseptil Algorab, orbis 0°52´
Kvintil Kiffa Australis, orbis 0°45´
Semikvadratura Rastaban, orbis 0°37´
Undecil Lesath, orbis 0°17´
Novil Deneb Adige, orbis 0°58´


Aspekty Měsíce
Opozice Slunce, orbis 2°40´
Bikvintil Venuše, orbis 1°24´
Novil Mars, orbis 1°30´
Konjunkce Saturn, orbis 6°29´
Binovil Pluto, orbis 1°36´
Trigon Vzest. uzel, orbis 4°53´
Kvadratura ASC, orbis 3°04´
Kvadratura DSC, orbis 3°04´
Sextil Vertex, orbis 0°03´
Trigon Antivertex, orbis 0°03´
Tredecil Vesta, orbis 1°39´
Kvadratura Chiron, orbis 0°46´
Kvadratura Bod štěstí, orbis 0°23´


Paralely a kontraparalely
Deklinační kontraparalela Merkur, orbis 0°25´


Aspekty s citlivými body
Binovil bod temperamentu, orbis 0°29´
Semikvadratura bod iniciativy, orbis 0°45´
Kvadratura bod otce, karmy, orbis 0°44´
Kvadratura bod štěstí, orbis 0°23´
Biseptil bod víry, důvěry, spolupráce, orbis 0°11´
Kvintil bod cesty víry, důvěry, orbis 0°20´
Seskvikvadrát bod perverze a okouzlení, orbis 0°04´
Kvadratura bod zklamání a rozmanitost u ženy, orbis 0°49´
Kvinkunx bod vyjednávání, orbis 0°47´


Aspekty se stálicemi
Binovil Sheratan, orbis 0°19´
Decil Rigel, orbis 0°48´
16
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Undecil Bellatrix, orbis 0°41´
Undecil Capella, orbis 0°12´
Undecil Mintaka, orbis 0°43´
Undecil Nath, orbis 0°55´
Polosextil Alnilam, orbis 0°09´
Konjunkce Pollux, orbis 0°24´
Decil Regulus, orbis 0°11´
Binovil Algorab, orbis 0°11´
Kvadratura Spica, orbis 0°11´
Kvadratura Arcturus, orbis 0°33´
Tredecil Acrux, orbis 0°14´
Tredecil Alphecca, orbis 0°38´
Trigon Agena, orbis 0°11´
Kvinkunx Lesath, orbis 0°23´
Kvinkunx Deneb Algiedi, orbis 0°05´
Trigon Markeb, orbis 0°09´


Aspekty Merkura
Septil Venuše, orbis 1°08´
Kvadratura Uran, orbis 1°43´
Trigon Pluto, orbis 3°07´
Binovil Vzest. uzel, orbis 0°09´
Biseptil ASC, orbis 0°11´
Opozice MC, orbis 4°16´
Konjunkce IC, orbis 4°16´
Sextil Černá Luna, orbis 0°03´
Semikvadratura Pallas, orbis 2°53´
Bikvintil Juno, orbis 2°00´
Kvintil Chiron, orbis 1°57´


Paralely a kontraparalely
Šířková paralela Venuše, orbis 0°04´
Šířková kontraparalela Jupiter, orbis 0°29´
Šířková paralela Neptun, orbis 0°13´
Deklinační kontraparalela Měsíc, orbis 0°25´


Aspekty s citlivými body
Binovil bod osudu, ducha, orbis 0°29´
Sextil bod nadání, orbis 0°44´
17
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Tredecil bod povolání, orbis 0°41´
Triseptil bod přátel, orbis 0°15´
Kvadratura bod obchodu, orbis 0°23´
Decil bod vzrůstu investic, orbis 0°43´
Sextil bod perverze a okouzlení, orbis 0°20´
Decil bod vášně a destrukce, orbis 0°38´
Semikvadratura bod vyjednávání, orbis 0°31´


Aspekty se stálicemi
Sextil Algenib, orbis 0°15´
Kvintil Baten Kaitos, orbis 0°59´
Tredecil Algol, orbis 0°44´
Trigon Aldebaran, orbis 0°52´
Seskvikvadrát Alnilam, orbis 0°25´
Kvinkunx Alhena, orbis 0°11´
Kvartinovil Propus, orbis 0°03´
Opozice Asellus Australis, orbis 0°11´
Kvartinovil Regulus, orbis 0°55´
Binovil Kiffa Borealis, orbis 0°27´
Sextil Antares, orbis 0°51´
Semikvadratura Lesath, orbis 0°07´
Novil Sinistra, orbis 0°50´
Decil Achernar, orbis 0°22´
Semikvadratura Markeb, orbis 0°25´
Septil Scheat, orbis 0°32´


Aspekty Venuše
Decil Slunce, orbis 1°16´
Bikvintil Měsíc, orbis 1°24´
Septil Merkur, orbis 1°08´
Opozice Mars, orbis 3°53´
Trigon Jupiter, orbis 1°37´
Novil Uran, orbis 1°51´
Konjunkce Neptun, orbis 5°39´
Polosextil Vzest. uzel, orbis 0°17´
Kvinkunx Sest. uzel, orbis 0°17´
Septil ASC, orbis 1°20´
Seskvikvadrát MC, orbis 0°35´
Semikvadratura IC, orbis 0°35´
18
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Tredecil Černá Luna, orbis 1°48´
Triseptil Vertex, orbis 0°39´
Kvartinovil Ceres, orbis 0°58´
Kvadratura Juno, orbis 2°08´


Paralely a kontraparalely
Šířková paralela Merkur, orbis 0°04´
Šířková kontraparalela Jupiter, orbis 0°25´
Šířková paralela Neptun, orbis 0°09´
Deklinační paralela Neptun, orbis 0°31´


Aspekty s citlivými body
Novil bod obchodu, orbis 0°15´
Trigon bod citlivosti, orbis 0°51´
Novil bod astrologie, výstřednosti, orbis 0°36´
Biseptil bod bezpečnosti, orbis 0°11´
Kvadratura bod paměti, orbis 0°49´


Aspekty se stálicemi
Seskvikvadrát Sheratan, orbis 0°04´
Bikvintil Alamak, orbis 0°55´
Kvartinovil Alcyone, orbis 0°56´
Kvartinovil Alhena, orbis 0°03´
Triseptil Sirius, orbis 0°46´
Triseptil Canopus, orbis 0°04´
Kvinkunx Propus, orbis 0°04´
Bikvintil Procyon, orbis 0°45´
Decil Alphecca, orbis 0°45´
Polosextil Kiffa Borealis, orbis 0°19´
Polosextil Deneb, orbis 0°45´
Semikvadratura Giedi, orbis 0°13´
Semikvadratura Dabih, orbis 0°00´


Aspekty Marsu
Novil Měsíc, orbis 1°30´
Opozice Venuše, orbis 3°53´
Sextil Jupiter, orbis 2°16´
Semikvadratura Saturn, orbis 0°01´
Bikvintil Uran, orbis 1°57´
19
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Opozice Neptun, orbis 1°45´
Trigon Pluto, orbis 3°06´
Triseptil Vzest. uzel, orbis 0°23´
Kvartinovil Antivertex, orbis 1°26´
Binovil Pallas, orbis 1°38´
Kvadratura Juno, orbis 1°45´
Kvintil Vesta, orbis 0°49´
Septil Chiron, orbis 1°16´
Septil Bod štěstí, orbis 0°06´


Aspekty s citlivými body
Semikvadratura bod osudu, ducha, orbis 0°45´
Septil bod vzdělání, orbis 0°32´
Kvinkunx bod rozumu, orbis 0°41´
Septil bod štěstí, orbis 0°06´
Bikvintil bod obchodu, orbis 0°09´
Novil bod náchylnosti, vhodnosti, orbis 0°20´
Semikvadratura bod hry a rozmanitosti u muže, orbis 0°27´
Kvadratura bod vzrůstu investic, orbis 0°28´
Kvadratura bod vášně a destrukce, orbis 0°23´
Biseptil bod mysly a zručnosti muže, orbis 0°11´


Aspekty se stálicemi
Kvintil Deneb Kaitos, orbis 0°34´
Sextil Sirrah, orbis 0°41´
Semikvadratura Mirach, orbis 0°14´
Undecil Alamak, orbis 0°48´
Polosextil Menkar, orbis 0°50´
Polosextil Sirius, orbis 0°53´
Polosextil Canopus, orbis 0°11´
Decil Castor, orbis 0°54´
Novil Procyon, orbis 0°38´
Kvintil Alfard, orbis 0°07´
Kvinkunx Kiffa Australis, orbis 0°04´
Triseptil Kiffa Borealis, orbis 0°12´
Kvinkunx Vega, orbis 0°09´
Biseptil Sadalmelek, orbis 0°11´
Biseptil Fomalhaut, orbis 0°41´
20
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Kvadratura Achernar, orbis 0°07´


Jupiterovy aspekty
Binovil Slunce, orbis 1°06´
Trigon Venuše, orbis 1°37´
Sextil Mars, orbis 2°16´
Biseptil Saturn, orbis 0°42´
Kvartinovil Uran, orbis 0°14´
Trigon Neptun, orbis 4°01´
Opozice Pluto, orbis 5°23´
Kvinkunx Vzest. uzel, orbis 1°19´
Polosextil Sest. uzel, orbis 1°19´
Tredecil MC, orbis 0°47´
Kvintil IC, orbis 0°47´
Decil Vertex, orbis 0°16´
Bikvintil Antivertex, orbis 0°16´
Semikvadratura Ceres, orbis 2°23´
Kvinkunx Juno, orbis 0°30´


Paralely a kontraparalely
Šířková kontraparalela Merkur, orbis 0°29´
Šířková kontraparalela Venuše, orbis 0°25´
Šířková kontraparalela Neptun, orbis 0°16´


Aspekty s citlivými body
Septil bod iniciativy, orbis 0°32´
Tredecil bod vzdělání, orbis 0°11´
Trigon bod umění, orbis 0°51´
Trigon bod citlivosti, orbis 0°46´
Undecil bod vzrůstu investic, orbis 0°12´
Undecil bod vášně a destrukce, orbis 0°07´
Kvinkunx bod paměti, orbis 0°47´
Semikvadratura bod mysly a zručnosti muže, orbis 0°31´


Aspekty se stálicemi
Sextil Rigel, orbis 0°35´
Kvintil Polaris, orbis 0°51´
Kvintil Betelgeuse, orbis 0°40´
Bikvintil Zosma, orbis 0°06´
21
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Triseptil Denebola, orbis 0°11´
Bikvintil Agena, orbis 0°24´
Seskvikvadrát Acrab, orbis 0°45´
Tredecil Sinistra, orbis 0°19´
Semikvadratura Sadalmelek, orbis 0°55´
Undecil Achernar, orbis 0°08´


Saturnovy aspekty
Opozice Slunce, orbis 3°48´
Konjunkce Měsíc, orbis 6°29´
Semikvadratura Mars, orbis 0°01´
Biseptil Jupiter, orbis 0°42´
Seskvikvadrát Neptun, orbis 1°44´
Kvintil Pluto, orbis 0°05´
Tredecil Vzest. uzel, orbis 0°37´
Kvintil Sest. uzel, orbis 0°37´
Kvadratura ASC, orbis 3°25´
Kvadratura DSC, orbis 3°25´
Konjunkce MC, orbis 4°30´
Opozice IC, orbis 4°30´
Sextil Ceres, orbis 0°06´
Semikvadratura Juno, orbis 1°46´


Paralely a kontraparalely
Šířková paralela Slunce, orbis 0°17´
Šířková paralela Uran, orbis 0°12´
Šířková kontraparalela Ceres, orbis 0°12´
Šířková paralela Chiron, orbis 0°00´
Deklinační kontraparalela Slunce, orbis 0°37´


Aspekty s citlivými body
Kvadratura bod osudu, ducha, orbis 0°44´
Tredecil bod víry, důvěry, spolupráce, orbis 0°41´
Binovil bod povolání, orbis 0°05´
Novil bod uvolnění, štěstí, orbis 0°20´
Decil bod bezpečnosti, orbis 0°43´
Kvadratura bod hry a rozmanitosti u muže, orbis 0°28´
Undecil bod lásky a manželství, orbis 0°12´
Seskvikvadrát bod vzrůstu investic, orbis 0°29´
22
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Seskvikvadrát bod vášně a destrukce, orbis 0°24´
Bikvintil bod vyjednávání, orbis 0°18´


Aspekty se stálicemi
Kvadratura Mirach, orbis 0°16´
Sextil Alcyone, orbis 0°08´
Septil Aldebaran, orbis 0°39´
Novil Bellatrix, orbis 0°49´
Decil Alnilam, orbis 0°38´
Undecil Polaris, orbis 0°26´
Undecil Betelgeuse, orbis 0°37´
Polosextil Regulus, orbis 0°17´
Septil Denebola, orbis 0°29´
Biseptil Acrux, orbis 0°14´
Biseptil Alphecca, orbis 0°09´
Trigon Bungula, orbis 0°32´
Bikvintil Lesath, orbis 0°05´
Kvinkunx Sinistra, orbis 0°22´
Bikvintil Deneb Adige, orbis 0°46´
Seskvikvadrát Achernar, orbis 0°09´
Trigon Scheat, orbis 0°45´


Uranovy aspekty
Binovil Slunce, orbis 0°52´
Kvadratura Merkur, orbis 1°43´
Novil Venuše, orbis 1°51´
Bikvintil Mars, orbis 1°57´
Kvartinovil Jupiter, orbis 0°14´
Decil Neptun, orbis 0°12´
Kvadratura MC, orbis 2°33´
Kvadratura IC, orbis 2°33´
Kvinkunx Černá Luna, orbis 1°39´
Septil Juno, orbis 0°43´
Bikvintil Vesta, orbis 2°47´


Paralely a kontraparalely
Šířková paralela Slunce, orbis 0°29´
Šířková paralela Saturn, orbis 0°12´
Šířková kontraparalela Ceres, orbis 0°00´
23
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Šířková paralela Chiron, orbis 0°12´


Aspekty s citlivými body
Kvinkunx bod iniciativy, orbis 0°41´
Undecil bod nadání, orbis 0°27´
Triseptil bod víry, důvěry, spolupráce, orbis 0°15´
Kvinkunx bod překvapení, orbis 0°13´
Novil bod umění, orbis 0°36´
Semikvadratura bod dotěrnosti, orbis 0°02´
Seskvikvadrát bod ženy, matky, dcery, orbis 0°04´
Sextil bod bezpečnosti, orbis 0°20´
Undecil bod perverze a okouzlení, orbis 0°37´


Aspekty se stálicemi
Opozice Hamal, orbis 0°27´
Seskvikvadrát Capella, orbis 0°20´
Seskvikvadrát Mintaka, orbis 0°10´
Seskvikvadrát Nath, orbis 0°22´
Tredecil Propus, orbis 0°13´
Biseptil Procyon, orbis 0°36´
Kvadratura Praesepe, orbis 0°09´
Kvadratura Asellus Borealis, orbis 0°21´
Semikvadratura Denebola, orbis 0°34´
Undecil Antares, orbis 0°34´
Semikvadratura Ras Alhague, orbis 0°15´
Kvintil Deneb, orbis 0°36´


Neptunovy aspekty
Semikvadratura Slunce, orbis 2°04´
Konjunkce Venuše, orbis 5°39´
Opozice Mars, orbis 1°45´
Trigon Jupiter, orbis 4°01´
Seskvikvadrát Saturn, orbis 1°44´
Decil Uran, orbis 0°12´
Sextil Pluto, orbis 1°21´
Triseptil Sest. uzel, orbis 1°21´
Semikvadratura ASC, orbis 1°40´
Seskvikvadrát DSC, orbis 1°40´
Septil IC, orbis 0°14´
24
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Kvartinovil Vertex, orbis 0°18´
Biseptil Pallas, orbis 1°24´


Paralely a kontraparalely
Šířková paralela Merkur, orbis 0°13´
Šířková paralela Venuše, orbis 0°09´
Šířková kontraparalela Jupiter, orbis 0°16´
Deklinační paralela Slunce, orbis 0°46´
Deklinační paralela Venuše, orbis 0°31´


Aspekty s citlivými body
Sextil bod temperamentu, orbis 0°44´
Undecil bod rozumu, orbis 0°27´
Kvinkunx bod přátel, orbis 0°13´
Semikvadratura bod astrologie, výstřednosti, orbis 0°02´
Binovil bod mysly a zručnosti muže, orbis 0°26´


Aspekty se stálicemi
Bikvintil Hamal, orbis 0°15´
Kvinkunx Alamak, orbis 0°34´
Kvinkunx Menkar, orbis 0°55´
Triseptil Alhena, orbis 0°17´
Kvinkunx Sirius, orbis 0°52´
Bikvintil Propus, orbis 0°25´
Bikvintil Castor, orbis 0°51´
Sextil Algorab, orbis 0°03´
Undecil Acrux, orbis 0°29´
Undecil Alphecca, orbis 0°53´
Undecil Vega, orbis 0°04´
Decil Deneb, orbis 0°24´
Septil Giedi, orbis 0°34´
Septil Dabih, orbis 0°20´
Binovil Sadalmelek, orbis 0°02´
Binovil Fomalhaut, orbis 0°27´


Aspekty Pluta
Binovil Měsíc, orbis 1°36´
Trigon Merkur, orbis 3°07´
Trigon Mars, orbis 3°06´
25
Osobní horoskop - zápatí 

Osobní horoskop - záhlaví
Opozice Jupiter, orbis 5°23´
Kvintil Saturn, orbis 0°05´
Sextil Neptun, orbis 1°21´
Decil Vzest. uzel, orbis 0°42´
Bikvintil Sest. uzel, orbis 0°42´
Novil Antivertex, orbis 1°40´
Seskvikvadrát Ceres, orbis 2°59´


Aspekty s citlivými body
Septil bod altruismu, orbis 0°56´
Opozice bod víry, důvěry, spolupráce, orbis 0°35´
Kvinkunx bod cesty víry, důvěry, orbis 0°03´
Kvartinovil bod ženy, matky, dcery, orbis 0°04´
Decil bod bezpečnosti, orbis 0°48´
Triseptil bod vzrůstu investic, orbis 0°24´
Triseptil bod vášně a destrukce, orbis 0°29´
Kvintil bod vyjednávání, orbis 0°24´


Aspekty se stálicemi
Triseptil Hamal, orbis 0°23´
Seskvikvadrát Algol, orbis 0°52´
Tredecil Alnilam, orbis 0°33´
Semikvadratura Alfard, orbis 0°14´
Polosextil Zosma, orbis 0°43´
Polosextil Acrux, orbis 0°09´
Polosextil Alphecca, orbis 0°14´
Novil Unuk Elhaia, orbis 0°00´
Septil Acrab, orbis 0°08´
Sextil Rastaban, orbis 0°05´
Kvintil Lesath, orbis 0°00´
Bikvintil Deneb Adige, orbis 0°41´
Triseptil Achernar, orbis 0°45´
26
Osobní horoskop - zápatí 


Aktualizace: 30.12.2009 14:35