Úvod Nápověda Odkazy Kontakt Přihlášení
Horoskopy lásky

Horoskopy lásky

Osobní horoskopy

Numerologie

Láska dle barvy očí

© Horoskopy lásky,Partnerské horoskopy
Všechna práva vyhrazena.

Numerologie - ukázkaUkázka numerologie
 
Numerologie - záhlaví 
Jméno: Adéla
Datum: 20.6.1980


Vibrační číslo: 8
Citlivý člověk toužící po dokonalosti. Řeší spor mezi naplňováním běžných životních potřeb a ideálními hodnotami. Hlavním životním cílem je obě tyto tendence vyrovnat. Dotyčný si je vědom, že je třeba plnit jak praktické životní záležitosti, tak i vnitřně zdokonalovat a zušlechťovat vlastní duši. Protože směřování této osoby není jednoznačné, často chybí síla dotáhnout své věci do konce. Často se vyskytuje nutkavý sklon napravovat své vlastní chyby, což se může stupňovat až k sebezapření. Silný smysl pro spravedlnost a snaha o urovnávání sporů může vyvolávat napětí ve vztazích s druhými lidmi. Pokud u této osoby převáží zájem o ideální hodnoty, hrozí, že je bude velmi silně prosazovat. Jestliže však převáží zájem o materiální hodnoty, bude se naopak soustředit pouze na materiální bohatství a veškeré své cíle podřídí jen hromadění jmění. V této snaze však může být tento člověk velmi úspěšný.


Vyspělost v jednotlivých úrovních
(minimální hodnota = 0, maximální hodnota = 9)
Duchovní úroveň: 3
Psychická úroveň: 2
Fyzická úroveň: 1


Úroveň v jednotlivých částech života
(minimální hodnota = 0, maximální hodnota = 9)
Dětství a mládí (0 až 25 let): 5
Střední věk (25 až 50 let): 3
Vyšší věk (nad 50 let): 7


Číslo 1: 1x
Zrozenec dokáže své city udržovat hluboko ve svém nitru. Nerad nad sebou ztrácí kontrolu a stává se, že často situaci vidí pouze jen ze svého zorného úhlu. Touží po projevech přízně druhých, avšak sám má potíže s tím je vyjádřit. V pozitivním slova smyslu jsou to lidé, kteří jsou
2
Numerologie - zápatí 

Numerologie - záhlavísami sebou, jdou si vlastní cestou, jsou to silné osobnosti, které dělají, co chtějí.


Číslo 2: 2x
Osoba citově vyrovnaná, rozum a emoce jsou v dokonalé rovnováze, vysoká schopnost empatie, jež je velmi dobrým předpokladem pro vztah, jelikož se dokáží velice dobře vcítit do svého protějšku. Toto hluboké porozumění pro druhé jim zaručuje pevná přátelství na celý život, často mají také přátele mezi osobami druhého pohlaví, aniž by to ovlivňovalo jejich sexualitu. Tito lidé jsou ohleduplní, něžní, přitažliví milenci, kteří v lásce projevují velké pochopení. Touha po rodině.


Číslo 3: 0x
Nedostatek bojovnosti, obtížnější sebeprosazení. Tato osoba sice dosáhla jistého stupně poznání, ale nemá příliš potřebu o tom hovořit, nechce být rozptylována, potřebuje se soustředit. Obvykle se projevuje zhoršená schopnost orientace.


Číslo 4: 0x
Zrozenec by se měl naučit větší praktičnosti a být k druhým více tolerantní. Nutná ostražitost při manuální práci, nebezpečí úrazu z neopatrnosti. Tito lidé mají sklon k velmi emocionálnímu jednání.


Číslo 5: 0x
Zhoršená schopnost dotáhnout věci ve svém životě do konce. Energie je vydávána chaoticky na mnoho cílů, z nichž některé mohou být nedosažitelné. Tento člověk je do značné míry talentovaný, ale měl by se naučit zaměřit na jeden cíl.


Číslo 6: 2x
Vyvinutý smysl pro krásu, kterou zrozenec nachází doslova ve všem. Schopnost syntetického myšlení, schopnost rozdávat krásu a radost. Málo sebedůvěry, oporu pak tento člověk často hledá ve svém partnerovi. Možná si dost nevěří, ale rozhodně není slabý, je velmi silný, jen si musí svou sílu vyzkoušet a uvědomit si jí. Může se projevit také rozhazovačnost a záliba v erotických radovánkách. Rodiče, milující partner a děti jsou pro něj vším. Tato osoba je citlivá,
3
Numerologie - zápatí 

Numerologie - záhlaví
miluje dotyky a objetí.


Číslo 7: 0x
Tento člověk je bez osudového zatížení a tudíž i bez pocitu, že je někam směřován nějakou vyšší vůlí. Proto je obvykle nerozhodný a váhavý, dlouho trvá, než se do něčeho pustí, jelikož není přesvědčen o správnosti svého rozhodnutí. Potíže se sebeprosazením na veřejnosti.


Číslo 8: 2x
Zrozenec je vysoce inteligentní, dynamický a nezávislý. Je plný energie, je zodpovědný a dobře se dokáže vypořádat se všemi problémy. Touha po dokonalosti a úspěchu, občasná roztržitost a nespokojenost. Touha po moci, kterou by se měl tento člověk naučit vyvážit porozuměním a ohleduplností. Milenecký život je vášnivý.


Číslo 9: 1x
Vyvinutá intuice, porozumění, trpělivost, láska a empatie k druhým lidem. Vysoké ideály, schopnost nahlédnout do vlastního podvědomí. Touha nalézt hlubší a hodnotnější smysl života.

4
Numerologie - zápatí 


Aktualizace: 30.12.2009 14:35