�vod N�pov�da Odkazy Kontakt P�ihl�en�
Horoskopy l�sky
 

Horoskopy l�sky

Osobn� horoskopy

Numerologie

L�ska dle barvy o��

Znamen� zv�rokruhu
Horoskopy Beran Horoskopy V�hy
Horoskopy B�k Horoskopy �t�r
Horoskopy Bl�enci Horoskopy St�elec
Horoskopy Rak Horoskopy Kozoroh
Horoskopy Lev Horoskopy Vodn��
Horoskopy Panna Horoskopy Ryby
Znamen� zv�rokruhu

Horoskopy l�sky podle data a m�sta narozen�: horoskopy l�sky podle data narozen� jsou mnohem p�esn�j�� ne� klasick� osobn� nebo partnersk� horoskopy, proto�e se zde berou v �vahu konstelace p�sob�c� na zrozence v okam�ik jeho zrozen�. V ide�ln�m p��pad� je dobr� zn�t �as sv�ho narozen�, kter� je�t� zp�esn� v�po�et horoskopu podle data narozen�. V porodnici je mo�no za mal� poplatek zjistit i �as narozen�, pro p�esn�j�� v�po�et va�eho horoskopu.

Va�e reklama na webu Horoskopy l�sky.

Kontakt: Solution.cz - internetov� reklama
� 2006 - 2012 Horoskopy l�sky
V�echna pr�va vyhrazena.

L�ska dle barvy o��

Jak se k sob� hod� partne�i dle barvy o��:

Barva o�� �ena
hn�d�
�ena
hn�do
zelen�
�ena
zelen�
�ena
�ed�
�ena
�edo
modr�
�ena
modr�
Mu�-hn�d� l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�ska l�skaL�ska l�skaL�ska
Mu�-hn�do
zelen�
l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�ska l�skaL�ska
Mu�-zelen� l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�ska
Mu�-�ed� l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�ska
Mu�-�edo
modr�
l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska
Mu�-modr� l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska l�skaL�skaL�ska

Souvisej�c� astrologie:

 
Osobn� horoskop od astrologa
Co m��ete o�ek�vat od sv�ho �ivota, jak� jsou va�e skryt� vlohy a budoucnost? Objevte tajemstv� sv�ho �ivota v osobn�m horoskopu vytvo�en�ho speci�ln� pro V�s podle m�sta a �asu Va�eho narozen�.
Po�et stran: 25-27Osobn� horoskop od astrologa
 
Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
s v�kladem pro jednoho partnera
Co ��kaj� hv�zdy na v� vztah? Jak se k v�m v� partner hod�?
Zjist�te horoskopem v�ce o vztahu s va��m partnerem.
Po�et stran: 13-15Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
 
Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
s v�kladem pro oba partnery
Jak se k v�m v� partner hod�, a jak vy k n�mu?
Objevte pomoc� horoskopu, jak vytvo�it ��astn�, pevn� a zdrav� svazek.
Po�et stran: 25-27Partnersk� horoskop l�sky od astrologa


Aktualizace: 18.03.2013 15:04

Beran
B�k
Bl�enci
Rak
Lev
Panna
V�hy
�t�r
St�elec
Kozoroh
Vodn��
Ryby

Partnersk� horoskop l�sky 2 - uk�zka
Partnersk� horoskop l�sky 1 - uk�zka
Osobn� horoskop - uk�zka
Numerologie - uk�zka

  Doporu�ujeme:
Horoskop na z�tra
Last Minute z�jezdy
Last Minute Egypt
Partnersk� horoskopy
Vyhl�dkov� lety
All Inclusive Last Minute