�vod N�pov�da Odkazy Kontakt P�ihl�en�
Horoskopy l�sky
 

Horoskopy l�sky

Osobn� horoskopy

Numerologie

L�ska dle barvy o��

Znamen� zv�rokruhu
Horoskopy Beran Horoskopy V�hy
Horoskopy B�k Horoskopy �t�r
Horoskopy Bl�enci Horoskopy St�elec
Horoskopy Rak Horoskopy Kozoroh
Horoskopy Lev Horoskopy Vodn��
Horoskopy Panna Horoskopy Ryby
Znamen� zv�rokruhu

Horoskopy l�sky podle data a m�sta narozen�: horoskopy l�sky podle data narozen� jsou mnohem p�esn�j�� ne� klasick� osobn� nebo partnersk� horoskopy, proto�e se zde berou v �vahu konstelace p�sob�c� na zrozence v okam�ik jeho zrozen�. V ide�ln�m p��pad� je dobr� zn�t �as sv�ho narozen�, kter� je�t� zp�esn� v�po�et horoskopu podle data narozen�. V porodnici je mo�no za mal� poplatek zjistit i �as narozen�, pro p�esn�j�� v�po�et va�eho horoskopu.

Va�e reklama na webu Horoskopy l�sky.

Kontakt: Solution.cz - internetov� reklama
� 2006 - 2012 Horoskopy l�sky
V�echna pr�va vyhrazena.
Prodej dom�ny Horoskopy-lasky.cz

Objedn�vka horoskopu
Uk�zka horoskopu
Partnersk� horoskop l�sky od astrologa
s v�kladem pro oba partnery
Je pro v�s v� partner ten prav�?

Jak se k v�m v� partner hod�, a jak vy k n�mu?
Objevte jak s n�m vytvo�it ��astn�,
pevn� a zdrav� svazek.

Zasl�n� horoskopu: po�tou nebo e-mailem
Doba vypracov�n�: obvykle do 7 dn��daje o osob�ch, pro kter� bude horoskop vypracov�n:

�daje o prvn� osob�:

Jm�no:
Pohlav�:
Datum narozen�:
�as narozen�:
Pokud nezn�te �as narozen�,
vyberte poledne, kter� je v astrologii br�no jako v�choz� �as.
M�sto narozen�:

�daje o druh� osob�:

Jm�no:
Pohlav�:
Datum narozen�:
�as narozen�:
Pokud nezn�te �as narozen�,
vyberte poledne, kter� je v astrologii br�no jako v�choz� �as.
M�sto narozen�:Aktualizace: 01.06.2012 13:09

Beran
B�k
Bl�enci
Rak
Lev
Panna
V�hy
�t�r
St�elec
Kozoroh
Vodn��
Ryby

Partnersk� horoskop l�sky 2 - uk�zka
Partnersk� horoskop l�sky 1 - uk�zka
Osobn� horoskop - uk�zka
Numerologie - uk�zka

  Doporu�ujeme:
Horoskop na z�tra
Last Minute z�jezdy
Last Minute Egypt
Partnersk� horoskopy
Vyhl�dkov� lety
All Inclusive Last Minute